Advocatenpraktijk

De advocatenpraktijk van mr. Eduard Prickartz is een advies- en procespraktijk voor particulieren en ondernemers waarbij minnelijke benadering altijd als eerste voorop staat.
De rechtsgebieden zijn voornamelijk het civiele recht (overeenkomstenrecht in meest brede zin), insolventierecht, bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht.